Dear Parishioners

At a time when we would be gathering to celebrate liturgies for Holy Week and Easter, we find ourselves separated from one another due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Our way of life and worshipping together has changed for now, but we endure these unprecedented circumstances for the safety and wellbeing of each other.

In his homily on Palm Sunday*, Pope Francis reminds us that:

“Today, in the tragedy of a pandemic, in the face of the many false securities that have now crumbled, in the face of so many hopes betrayed, in the sense of abandonment that weighs upon our hearts, Jesus says to each one of us: ‘Courage, open your heart to my love. You will feel the consolation of God who sustains you’.”

While our church buildings are closed, the Church – the people of God – is not. We remain united in and open to the Spirit, as we find different ways to love and serve God and our neighbour.

Although you are not physically present as I celebrate Mass every day, I am very much aware of your presence through your prayers and messages of support.

During Holy Week, we will accompany Jesus on His way to Calvary. Ultimately, we know that the joy of His resurrection awaits us. This challenging time will pass and I look forward to when we will gather to celebrate the Eucharist within our churches again.

Let's pray for one another and for our world.

Nguyễn Viết Huy SJ
Parish Priest

Many people have been enquiring about how they can contribute financially to the parish while all places of worship are closed as part of the government restrictions in place during the COVID-19 pandemic.  Details of how you can make a direct deposit are now available on our Donations page. We greatly appreciate your support.


Anh chị em quý mến,

Lẽ ra thời gian này là lúc chúng ta đang bận rộn tổ chức các nghi lễ của tuần thánh và mừng lễ Phục Sinh, thay vào đó chúng ta đang bị cách ly vì đại dịch COVID-19. Đời sống cá nhân và lối sống đức tin của chúng ta đều bị thay đổi, nhưng chúng ta đón nhận những sự việc vô tiền khoáng hậu này vì sự an toàn và sức khoẻ của mọi người.

Qua bài giảng trong ngày Lễ Lá, Đức Thánh Cha Phansicô nhắc nhở rằng:

“Hôm nay, trong thảm kịch của một đại dịch, trước nhiều thứ an ninh giả tạo đã sụp đổ, trước cơ man những hy vọng bị phản bội, trong cảm thức bị bỏ rơi đang đè nặng lên trái tim chúng ta, Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: ‘Hãy can đảm, mở cửa trái tim của con cho tình yêu của Thầy. Con sẽ cảm nhận được sự an ủi của Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ con’.”

Trong khi hai nhà thờ của giáo xứ đóng cửa, thì tâm hồn Dân Chúa vẫn rộng mở. Chúng ta vẫn kết hợp với nhau trong Chúa Thánh Thần để được Ngài hướng dẫn, qua đó chúng ta khám phá nhiều phương thế để yêu mến và phục vụ Chúa cũng như tha nhân.

Mặc dù anh chị em không thể hiện diện trong khi tôi dâng lễ hàng ngày, tôi luôn ý thức cách sâu xa về sự hiện diện của anh chị em qua những lời kinh nguyện, những tin nhắn hỏi thăm và những trợ giúp cụ thể anh chị em dành cho tôi.

Trong tuần thánh này, chúng ta sẽ cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên đường lên đỉnh Can-vê. Làm được như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui phục sinh đang chờ đợi chúng ta. Khoảng thời gian khó khăn này rồi sẽ qua đi và tôi mong ngóng ngày chúng ta sẽ gặp lại để cùng nhau dâng lễ trong hai ngôi thánh đường thân thương của chúng ta.

Hãy cầu nguyện cho nhau và cho toàn thế giới.

Nguyễn Viết Huy SJ
Linh mục Chính xứ

 

* Pope Palm Sunday Homily: Full Text, 5 April 2020