We offer prayers for our parish priest, Father Trung Nguyen SJ, who on Sunday 2 July celebrates twelve years as an ordained priest of the Society of Jesus.

We ask the Lord and St Ignatius to guide and bless him as he pastorally ministers to his members of the Richmond Catholic Parish.

Kỷ Niệm Mười Hai Năm Linh Mục

Kính thưa quý ông bà anh chị em Chúng ta xin chúc mừng và cầu nguyện cho cha xứ của chúng ta, Cha Trung Nguyen SJ, nhân ngày kỷ niệm 12 năm thụ phong linh mục thuộc Dòng Tên vào Chúa nhật ngày 2 tháng 7.

Chúng ta cầu xin Chúa và Thánh Ignatius hướng dẫn và ban phúc lành cho cha để cha luôn hăng say thi hành sứ mạng của người mục tử cho đoàn chiên thuộc giáo xứ I Nhã Richmond.