The Richmond Catholic Parish will be celebrating the Feast of St Ignatius (founder of the Society of Jesus) and the patron saint of our church.

St Ignatius' Feast day is on Monday 31 July however Mass will be celebrated by our Parish Priest, Fr Trung Nguyen SJ, and concelebrated with some of his Jesuit brothers on the prior Sunday:

When: Sunday 30 July 2023, 9:30am
Where: St Ignatius' Church [Map]

To continue the celebrations, we are asking parishioners to contribute some light refreshments, such as cakes, sandwiches and the like, to share with each other in the parish hall after Mass.

Note: The following Masses will not be celebrated during the 29-30 July 2023 weekend:

  • 5:00pm Saturday Vigil Mass at St Ignatius' Church
  • 11:00am Sunday Mass at St James' Church
  • 4:00pm Sunday Mass in Vietnamese at St Ignatius' Church

First Eucharist Celebration

At this same Sunday Mass, students from Trinity Primary School, our parish primary school, will be celebrating their First Eucharist. We ask that you keep these students and their families in your prayers, as they continue on their faith journey.

Mừng Kính Lễ Thánh Inhaxiô Chúa Nhật 30.07.2023 Lúc 9:30 Sáng

Ngày chúa nhật 30 7 2023 nhà thờ thánh I Nhã Richmond sẽ cử hành Lễ Thánh Inhaxiô Đấng sáng lập Dòng Tên và là thánh bảo trợ của giáo xứ. (Lễ Thánh Inhaxiô vào Thứ Hai ngày 31 tháng 7 Thánh lễ do cha xứ Trung Nguyễn và một số anh em Dòng Tên đồng tế.

Vì vậy chúa nhật 30 7 2023 nhà thờ chỉ có một Thánh lễ duy nhất mừng thánh Inhaxiô vào lúc 9 30 sáng.

Sau thánh lễ giáo xứ có tổ chức tiệc mừng trong hội trường kính mong quý ông bà anh chị em đóng góp một số món ăn nhẹ, chẳng hạn như bánh ngọt, bánh mì và những thứ tương tự để chia sẻ với nhau.

Chúa nhật 30.07.2023 sẽ không có các Thánh lễ sau tại Giáo xứ I Nhã Richmond.

  • Thánh Lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy tại Nhà Thờ St I Nhã
  • Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật tại Nhà Thờ St James
  • Thánh Lễ tiếng Việt 4 giờ chiều Chủ Nhật