St James the Greater was one of Jesus’ first Disciples.  He is the patron saint of one of our parish churches, St James' Church in Kent Street, Richmond.

St James' Feast day is on Tuesday 25 July however our parish will be celebrating the Feast Day with a Mass this coming Sunday:

When: Sunday 23 July 2023, 11:00am
Where: St James' Church [Map]

We wish the faith community of St James' a Happy Feast Day.

Mừng Kính Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ Thứ 3 Ngày 25 Tháng 7

Thứ Ba ngày 25 tháng 7 lễ Thánh Giacôbê tông đồ. Thánh Giacôbê là Thánh Bổn mạng của Nhà thờ St.James của Giáo xứ ở đường Kent Richmond.

Thánh Giacôbê là một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.

Chúng ta cầu chúc cộng đoàn St. James một “Ngày Lễ bổn mạng thật Vui và nhiều ơn Chúa”.