Peace and greetings to all parishioners of Richmond Catholic Parish. It is great to be back with you in the parish.

I take this opportunity to thank all my Jesuit brothers who celebrated all the Masses in my absence.

I feel deeply blessed and grateful to be granted the opportunity to participate in the Ignatian Immersion Course, which was made possible thanks to those who helped to keep the parish operating smoothly.

Whilst the experience was very enriching, I was becoming homesick and missed the parish and all of its parishioners.

I look forward to seeing all of you in the coming weeks and will share some of my experiences with you.

Fr Trung Nguyen SJ, Parish Priest

Mến chào quý ông bà và anh chị em của Giáo xứ Công giáo Richmond Thật vui khi được trở lại với Cộng đoàn tại Giáo xứ N hân cơ hội này t ôi xin cảm ơn tất cả các anh em Dòng Tên của tôi quý cha đã cử hành tất cả các Thánh lễ của Giáo xứ khi tôi vắng mặt Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi được có cơ hội tham gia Khóa tu học về linh đạo thánh I Nhã, có được cơ hội này là nhờ những người đã giúp giữ cho giáo xứ hoạt động tốt đẹp Trong khi trải nghiệm rất phong phú, tôi trở nên nhớ nhà và nhớ giáo xứ cũng như tất cả giáo dân của giáo xứ

Tôi mong được gặp tất cả quý ông bà anh chị em trong những tuần tới và sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi với quý vị

Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Hoàng Trung